Hästens stamtavla

Alla hästfrälsta människor i vårt avlånga land kan nog vara överens om en sak: hästmänniskor kommer aldrig överens. Vikten av hästens stamtavla diskuteras ofta och högljutt. Vissa hävdar att stamtavlan är det viktigaste av allt, medan andra hävdar motsatsen – att stamtavlan bara är text på ett papper, och egentligen inte säger någonting alls om hästen. Majoriteten av alla hästmänniskor anser nog att stamtavlan har viss betydelse vid valet av häst, och att det om inte annat kan ge en fingervisning om vilken typ av individ hästen kommer att utvecklas till.

Åsikter om stamtavlans betydelse går isär

Den generella åsikten är tydlig: stamtavlan är inte det enda som är viktigt. Stamtavlan är självklart mycket intressant för de som är riktigt pålästa och kan rabbla hingstnamn hundratals år bakåt i tiden, eller de som är intresserade av avel och genetik. Det finns dock ett stort intresse för att titta på hästens stamtavla även bland hobbyryttare. I modern tid, när det finns mycket information att tillgå på internet, kan man bilda sig en uppfattning om en individ redan innan man träffat eller provridit denne enbart genom att söka upp information om hästens släktingar på internet. Om merparten av en specifik hingsts avkommor har en viss egenskap är risken stor att det är ett ärftligt drag.

Viktigt att ta all information i beaktande

Det är dock viktigt att ta hänsyn till all tillgänglig information när det gäller bedömningen av en häst. Är det meningen att hästen ska gå i avel är det självklart mycket viktigt att undersöka hästens och släktingarnas hälsostatus, lynne och kapacitet. Är man dock enbart ute efter en rid- eller körhäst är det dock minst lika viktigt att säkerställa att den enskilda individen är lämplig för uppgiften. Har hästen adekvata gångarter, exteriör och samarbetsförmåga för att klara av uppgiften? Är det en trevlig och samarbetsvillig individ som kommer vara lätt att arbeta med? Kom ihåg: man vinner inga tävlingar enbart med en stamtavla!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.