Hästuppfödning

Hästavel har blivit till en viktig aspekt av svensk hästsport, och det finns mycket pengar och prestige i branschen. Att avla fram nya hästar som håller hög kvalitet ur ett sportsligt perspektiv har blivit till en mångmiljonindustri, som gör att allt fler börjar investera i branschen vilket i sin tur ger nya positiva effekter. I takt med att fler aktörer börjar visa intresse för hästavel har det också kommit krav på tydligare regler och stadgar. Det gör att det i dag finns organisationer ägnade åt hästavel, vilket gör att hästuppfödare kan vända sig till experter för råd och tips. Det gör det också enklare för köpare att se till att allt har gått rätt till – och att hästen verkligen är vad som utlovas.

 

Hästuppfödning 2En sådan regel, som införts för att strukturera upp svensk hästuppfödning, är att varje stoägare måste rapportera till Svenska Hästavelsförbundet när en betäckning sker. Dessutom ska denna rapport också skickas till ägaren av hingsten. Detta sker för att en kontroll av vilka avelshästar som finns i landet ska kunna bli överskådlig och konsulteras när det behövs. Att rapportera in resultatet av betäckningen är en enkel procedur som antingen kan ske via nätet eller post. Ett betäckningsblock underlättar anteckningarna och ser till att du inte missar något i dina rapporter.

 

Om du planerar att köpa en häst av en uppfödare eller annan säljare är det viktigt att se till att hästen har ett pass. Det är det som anger vilken ras och stamtavla som hästen har, samt hästens ålder och andra viktiga detaljer. Om säljaren vill hålla på passet eller av annan anledning inte lämnar ut det bör varningsklockorna ringa och du ska nog se dig om efter en annan häst. Eftersom ett pass inte avgör vem som faktiskt äger hästen är det viktigt att komma ihåg att det inte utgör ett ägarbevis – så det måste du be om separat. En häst behåller sitt pass livet ut, så se till att du håller ordning på det eftersom det krånglar till försäljningen rejält om det skulle slarvas bort.

 

Svenska uppfödare har på senare tid fått ett uppsving eftersom allt fler efterfrågar hästar av svensk avel. Särskilt hästar med ett beprövat förflutet inom hästsport är efterfrågade inom aveln. Det gör att en framgångsrik trav- eller ridhäst kan få ett stort antal arvingar som inbringar mycket pengar för ägaren.

Tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.