Ridning som terapiform

Ridning som rehabilitering av personer med olika funktionshinder har funnits i Sverige ända sedan slutet av 1950-talet. Metoden kallas Ridterapi eller Equine Assisted Therapy, EAT. Behandlingen syftar till bättre balans, muskulatur och koordination, men även som en del av psykoterapi vid psykisk ohälsa. Med hjälp av ridterapi kan man nå ökat välmående med bland annat bättre självförtroende och kroppskännedom. I insatsen ingår både ridövningar och skötsel av hästen, och används såväl inom den etablerade vården som i verksamheter där man erbjuder fritidsridning och hälsovård. En ridterapeut kan ha en bakgrund som exempelvis sjukgymnast, psykolog eller arbetsterapeut men det finns inget formellt krav på utbildning.

Ridning tillåten på Båstads stränder

Kommunstyrelsen har nu fattat ett beslut om att ridning ska tillåtas på stränderna i Båstad. Men detta beslut gäller enbart under vinterhalvåret, från den 15 oktober till den 15 april. I grannkommunen Laholm har man tillåtit ridning redan från den 15 september, men enligt kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt ville man i Båstad anpassa sig lite efter klimatförändringarna och har därför valt det senare datumet. Ridning på allmänna badplatser under sommarsäsongen och på idrotts- och sportanläggningar samt på begravningsplatser är enligt föreskrifterna dock fortfarande inte tillåtet. Kommunfullmäktige är den instans som kommer att fatta ett slutgiltigt beslut i denna fråga framöver.

Hästterapi vägen till välmående

Det finns i Sverige ett stort antal företag som arbetar med ridterapi, från söder till norr. För att delta i ridterapi behöver man varken vara en “hästmänniska” eller ha någon tidigare erfarenhet av hästar och ridning. Ofta kombineras ridningen med motiverande samtal. Varför använder man sig då av just hästen som redskap i vård och terapi? Jo, hästen ger många sinnesuttryck: lukt, syn, hörsel, värme och rörelse. Hästen kräver att ryttaren har mental närvaro och den ger ärliga och naturliga reaktioner – med hästen kan man vara sig själv och helt “mindful”. Med hjälp av ridterapi kan många sjukdomar och symptom lindras, såsom ätstörningar, depressioner, neuropsykiatriska handikapp och olika sorters personlighetsstörningar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.